ที่ใดมีรัก ที่นั่นย่อมมีทุกข์

เพราะทุกข์จากการยึดมั่น ถือมั่น หึงหวง

ทุกข์จากการเป็นห่วงเป็นใย จนบางครั้งก็เฉียดๆ กับคำว่าน่ารำคาญ

ทุกข์เกิดจากการอยากให้ได้ดี แต่ก็อาจกลายเป็นจู้จี้ไปอีก

 

แต่หากรู้จักรักให้เป็น ห่วงให้พอดี

ปรารถนาดีแต่พอเหมาะพอควร

ชี้แนะได้ แต่ต้องไม่ครอบงำความคิดและการตัดสินใจของผู้อื่น

ก็จะเป็นการดี เมื่อมีรัก ก็จะได้ไม่เกิดทุกข์

 

และวันหนึ่งของที่เรารักจากไป ต้องเรียนรู้ว่า

ทุกสิ่งอย่าง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

อย่างเช่นข้าวของ เมื่อมันชำรุด เสียหาย เราก็หาใหม่

คนรัก ไม่ว่าจะรักแบบไหน

เมื่อไม่มีแล้ว ก็ให้คิดเสียว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

ทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ แต่ก็ดีแล้ว ที่ได้รู้จักกัน

 

ที่ใดมีรัก ย่อมมีทุกข์

เมื่อไม่อยากทุกข์ ก็รักให้เป็น

หวงห่วงให้พอดี

 

 

love by rubino

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต